اطلاعات فنی و مقالات

آسانسور هیدرولیک 1

آسانسورهای هیدرولیک به طور معمول در ظرفیت های بالا و همچنین طول مسیر پایین مورد استفاده قرار می گیرند. موتورخانه ی آسانسورهای هیدرولیک برای جلوگیری از بالا رفتن دمای روغن بایستی به سیستم تهویه و همچنین پوشش عایق (برای نگهداری جریان روغن در صورت نشت ) مجهز باشند. 

سیستم آسانسورهای هیدرولیک به دو دسته ی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود:

سیستم مستقیم: برای جابه جایی کابین ، جک بدون واسطه به یوک کابین متصل می شود و همچنین جک باید دارای شیر اطمینان  مخصوص باشد. سیستم های مستقیم شامل سیستم های مرکزی و سیستم های کناری می شود.

اجزای تشکیل دهنده ی آسانسورهای هیدرولیک:

 • تابلو فرمان
 • سنسور حرارتی
 • مدار قدرت
 • ترموستات روغن
 • فریم کابین (یوک یا کاراسلینگ)
 • شیر اضطراری برقی
 • شیرها
 • جک و پیستون

 مزایای آسانسورهای هیدرولیک:

 • از ضریب ایمنی بالایی برخوردارند.
 • چاه آسانسور می تواند بدون سقف باشد (از لحاظ معماری دارای اهمیت است.)
 • فضای کمتری را اشغال می کنند. (به دلیل حذف شدن قاب وزنه کابین بزرگتری قابل طراحی است)
 • از نیروی جاذبه ی زمین برای پایین آمدن آسانسور استفاده می شود ، در نتیجه مصرف انرژی نزدیک به صفر می شود و سرعت آسانسور در حین پایین آمدن افزایش می یابد.
 • می توان از شیشه در سه وجه کابین آسانسور(به دلیل حذف قاب وزنه تعادل) استفاده کرد.
 • قطع برق، آسانسور را از حرکت باز نمی دارد.