اطلاعات فنی و مقالات

پله برقی 2

 

پله برقی مدرن

 

پله برقی اولیه از فولاد وچوب یا رشته فلزی بسته با پیچ و مهره ساخته میشد.امروزه پله های برقی اکثرا از المینیوم ساخته میشود با نگاهی به اطراف میتوان به نقش پله برقی در جابجایی مسافران پی برد.مکان های تجاری وفروشگاه ها به منظور جذب بیشتر مشتری و بازدید کننده ازپله برقی استفاده کرده و ایجاد انگیزه برای بازدید دیگر طبقات است.

 

      ویلامال

 

حریق پله برقی

 

در تاسیسات مدرن پله برقی ها ،دستورالعمل های به منظور استفاده از اب پاش خودکار و کرکره که با اشکار ساز دود اشکارو کنترل میشود.

برای جلوگیری ازتوسعه حریق ارائه و اجبارگردیده است.

 

   ویلامال

انواع آرایش قرار گذاری پله برقی

چیدمان و نحوه قرارگرفتن پله های برقی ها در ساختمان امری بسیار مهم است و هدایت جریان و مسیر حرکت را مشخص میکند .این نکته در ساختمان های اداری و تجاری هم نقش مهم دارد.

 

چیدمان پله برقی در چند طبقه به صورت تکی:

ساده ترین راه حل جابجایی مسافران است که برای رسیدن به پله های برقی مقصد باید مسیری را طی کنند که این مسیر میتواند با ایجاد انگیزه برای خریدار منجر به فروش گردد.

 

این نوع چیدمان به عنوان مثال برای مرکز تجاری حرکت مسافران یه سمت بالا توسط پله برقی هایی که در سمت دیگر هستند و مسافران به سمت پایین که در سمت دیگر هستند استفاده میشود

 

ویلامال       

 

چیدمان چند طبقه به روش ضربدری:

این چیدمان به مسافران امکان سریع ترین مسیر و حرکت بین دو طبقه را میدهد.همچنین در اینگونه چیدمان باید مسافت محدودی توسط مسافر طی شود که موجب امکان بازدید از دیگر واحد های تجاری هم دارد.این چیدمان برای فروشگاه هاو ساختمان های اداری بزرگ مناسب است.

 

ویلامال                 

 

 چیدمان پله برقی در چند طبقه به صورت موازی:

در صورتی که فضای ساختمان اجازه دهد و پاگرد کافی بین پله برقی ها باشد این نوع چیدمان سریع ترین زمان برای رسیدن یه طبقات بالا می باشد.در مکان هایی مانند فرودگاه،ایستگاه قطار. استفاده میشود                                             

ویلامال